Publications

 • 2023
  Highly bright and stable single-crystal perovskite light-emitting diodes by:Wenjing Chen§, Zongming Huang§, Haitao Yao§, Yan Liu, Yihan Zhang, Zhijian Li, Hongmin Zhou, Peng Xiao, Tao Chen, Haiding Sun, Jinsong Huang, Zhengguo Xiao* Nature Photonics, 1-7, 2023 2023
 • 2022
  Negligible ion migration in Tin-based and Tin-doped perovskites by:Kester O. Ighodalo§, Wenjing Chen§, Zheng Liang§, Yongliang Shi, Shenglong Chu, Yihan Zhang, Rashid Khan, Hongmin Zhou, Xu Pan*, Jiajiu Ye*, Zhengguo Xiao* Angew. Chem. Int. Ed. 20221393... 2022
 • 2022
  Overcoming the Outcoupling Limit of Perovskite Light-emitting Diodes with Artificially Formed Nanostructures by:Wenjing Chen§, Jia Chen§, Lianghui Gu§, Zongming Huang§, Pingchuan Ma, Yihan Zhang, Hui Liu, Hongmin Zhou, Nana Wang*, Jianpu Wang*, Zhengguo Xiao* Advanced Materials 2207180, 2... 2022
 • 2022
  Large-Area and Efficient Sky-Blue Perovskite Light-Emitting Diodes Via Blade-Coating by:Shenglong Chu, Yihan Zhang, Peng Xiao, Wenjing Chen, Rongfeng Tang, Yi Shao, Tao Chen, Xiaoqiang Zhang, Fengguang Liu, Zhengguo Xiao* Advanced Materials 34, 2108939... 2022
 • 2022
  Mass Transfer Printing of Metal-Halide Perovskite Films and Nanostructures by:Zhijian Li, Shenglong Chu, Yihan Zhang, Wenjing Chen, Jia Chen, Yongbo Yuan, Shangfeng Yang, Hongmin Zhou, Tao Chen*, Zhengguo Xiao* Advanced Materials 34, 220352... 2022
 • 2022
  A Selective Targeting Anchor Strategy Affords Efficient and Stable Ideal-Bandgap Perovskite Solar Cells by:Zheng Liang§, Huifen Xu§, Yong Zhang, Guozhen Liu, Shenglong Chu, Yuli Tao, Xiaoxiao Xu, Shendong Xu, Liying Zhang, Xiaojing Chen, Baomin Xu, Zhengguo Xiao*, Xu Pan*, Jiajiu Ye* Advanced Materials 34, 211024... 2022